Skip to content
+47 47297251 fabry@norpost.net

Behandlingsansvar for voksne med Fabry sykdom:

Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet:
Nyremedisinsk avdeling
Telefon: 02770

Haukeland universitetssykehus, Bergen:
Nyreseksjonen, Medisinsk avdeling
Telefon: 05300

 

Behandlingsansvar for barn med Fabry sykdom:

Haukeland universitetssykehus, Bergen:
Barneklinikken
Telefon: 05300 

 

Senter for sjeldne diagnoser:

Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Telefon: 23075340

E-post: sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no

www.sjeldnediagnoser.no

Senter for sjeldne diagnoser er et tverrfaglig, landsdekkende kompetansesenter, som tilbyr informasjon, rådgivning og kursvirksomhet om et utvalg sjeldne diagnoser. Tjenesten er rettet mot brukere, pårørende og fagpersoner som enten har eller arbeider med sjeldne diagnoser. Alle kan ta direkte kontakt med senteret uten henvisning eller spesielle avtaler.

 

Det finnes en rekke ressurser på sjeldne diagnoser og Fabry sykdom i Norge. Her er en liste med nyttige linker og telefonnummer:

Sjeldentelefonen, gir informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud: 800 41 710

Kompetansesentre for sjeldne diagnoser: https://helsenorge.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoser/kompetansesentrene

Rarelink, nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne diagnoser: http://rarelink.no/index.jsp

Frambu, senter for sjeldne diagnoser: http://www.frambu.no/

www.fabry.org

www.lommelegen.no

www.nasjonalforeningen.no

Back To Top